Ege Üniversitesi Kampüsü Eğitim Fakültesi 3. Kat Bornova-İzmir
+90.232.311 44 83 / +90.232.311 41 75
odm@mail.ege.edu.tr

Created with Sketch.

EGEYÖS Hakkında

EGEYÖS, Ege Üniversitesi ve Türkiye’ de EGEYÖS’ü kabul eden diğer üniversitelerde eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girebilecekleri ve sonuçlarını yerleştirme başvurusunda kullanabilecekleri bir sınavdır.

EGEYÖS, adayların üniversiteye yerleştirilmesinde esas olan sınavdır. Bu sınavda adayların soyut düşünme ve akıl yürütme gücünü ölçmeyi hedefleyen “Temel Öğrenme Becerileri Testi” uygulanır. Bu test “Muhakeme” ve “Sayısal” olmak üzere iki alt testten oluşur. Temel Öğrenme Becerileri Testinde; Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, tarih gibi alanlarla ilgili soru bulunmayacaktır. Test, dile çok az dayanmakta, bununla birlikte soruların Türkçe ve İngilizce açıklamaları da bulunmaktadır.

Muhakeme alt testi; kelimelerle sayı şifreleme, şekillere sayı şifreleme, şekillerle harf eşleştirme, şekil birleştirme, birleşen şekilleri tamamlama, farklı şekli bulma (şekil matrisi), şekil döndürme, şekil örüntüsünü tamamlama, şekildeki denklemleri uygulayabilme, terazide denklem, şekil ile ilişkilendirilmiş sayı örüntüsü, sayı örüntüsü, iki sayı arası ilişki, işlem, toplama ve çarpma tablosu, sayılar arası ilişki bulma, şekli kareye tamamlama, küp sayma, küplerde boyalı yüzeyler ve çizgi sayma vb. sorulardan oluşmaktadır.

Sayısal alt testi ise geometri (özel üçgenler, üçgende açıortay ve kenarortay, dörtgenler, dairede alan prizma ve piramitler vb.) matematik I (sayılar, bölme–bölünebilme, faktöriyel, rasyonel ve ondalıklı sayılar, basit eşitsizlik, mutlak değer, üslü sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma vb.) ve matematik II (polinom, ikinci derece denklem, parabol, trigonometri, çarpım sembolü, logaritma, karmaşık sayılar vb.) sorularından oluşmaktadır.